6 november  •

Green Trend Report – Future Friday

De Green Connection

We leven in een hele bijzondere tijd. Een tijd waarin het coronavirus zich verspreidt en een impact heeft op onze samenleving én op onze sector. Van een veranderde levenswijze tot turbulente gebeurtenissen waarvan we allemaal de invloed ondervinden. De uitdagingen voor het komende jaar dwingen ons ertoe andere, weloverwogen keuzes te maken.  

Daarom tasten we bij Royal Lemkes voortdurend de horizon af, op zoek naar nieuwe inzichten en interessante ontwikkelingen Elke vrijdag gaan we jullie meenemen in onze gedachtegang aan de hand van Het Green Trend Report over hoe de wereld en onze sector er in de toekomst uit kunnen gaan zien en hoe wij daarop in kunnen spelen.

Onderlinge verbinding is de groene draad die door het Green Trend Report loopt. Zoals in het voorwoord staat:
“In deze tijd van mondiale verandering herontdekken we onze wederzijdse afhankelijkheid: niet slechts hoe we op elkaar bouwen, maar ook onze verhouding tot de ecologie en onze innige band met Moeder Natuur. Wij geloven dat het hernieuwde respect van onze samenleving voor de natuur geen hype is die snel voorbijgaat. De Green Connection, zoals we het noemen, is een van de grote trends die we in dit boek beschrijven. Door samen te werken, kennis te delen en onze krachten te bundelen zijn we in staat de uitdagingen van onze tijd met beide handen aan te pakken.”

Wij gaan onze kennis en visie elke vrijdag met jullie delen, dus houd onze “Future Friday posts” op de website en Instagram in de gaten.