18 mei  •

Jaarverslag 2023

“Als je het verleden niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de toekomst niet vormgeven.” Daarom kijken we in het jaarverslag over 2023 zowel achteruit als vooruit.

Verleden | 2023 was opnieuw een uitdagend jaar voor Royal Lemkes. In plaats van de gehoopte groei zakte onze omzet licht terug. Door ons kostenpatroon tegen het licht te houden, wisten we een operationele efficiencyslag te realiseren en sloten we het jaar af met een positief resul­taat.

Heden | We gaan ook in 2024 door met keten- en kostenoptimalisatie. Niet alleen binnen Royal Lemkes, maar ook op het niveau van onze moeder­maatschappij Plantify Partners Europe (PPE). Onze strategie blijft ongewijzigd. We geloven in planten, in onze mensen en in duurzame groei van onze business. Wel verleggen we de strategische focus: meer extern en resultaatgericht. Om duurzame groei te stimuleren, richten we ons op toekomstgerichte thema’s.

Toekomst | Ten eerste gaan we ons actief bezighouden met groei: bij bestaande klanten, via acquisitie van nieuwe klanten én met mogelijke nieuwe zusterbedrijven. Ten tweede richten we ons nog nadrukkelijker op technologie dan we al deden. Ten slotte gaan we onze droom, het leveren van ‘positive plants’ in 2030, nog veel concreter invullen.

Meer weten? Lees ons jaarverslag hier:
https://onlinetouch.nl/royallemkes/jaarverslag-2023

Veel leesplezier!