Wij streven naar duurzame groei

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Duurzame groei van onze mensen

Iedereen heeft zijn eigen talenten, ambities en doelen. Medewerkers krijgen bij ons volop mogelijkheden om zelf sturing te geven aan hun loopbaan en we doen er alles aan om hen te ondersteunen. Onze eigen Plantify Academy stelt medewerkers in staat om zichzelf te blijven ontwikkelen op het gebied van leiderschap en vakkennis. Maar ook met een training of cursus op maat, zoals een leerprogramma voor jonge talenten. Want als onze mensen groeien, groeien wij ook!

Maak kennis met onze bedrijfscultuur
KLANTEN EN LEVERANCIERS

Duurzame groei van onze relaties

We bouwen aan langetermijnrelaties met klanten en leveranciers om voor hen en voor ons duurzame groei te realiseren. Samen met onze partners creëren we een plantenassortiment dat aansluit bij de winkelformule en de wensen van de consument. We zorgen voor een tijdige en volledige levering tegen de laagste ketenkosten. Zo helpen we onze klanten om met planten zowel hun onderscheidend vermogen als rendement te verbeteren.

Lees hier de verhalen van onze klanten
Duurzaamheidsthema’s

Duurzame groei van onze wereld

Ondanks dat planten de wereld mooier en groener maken, heeft onze sector op het gebied van duurzaamheid nog veel te doen. CO2-uitstoot, chemische middelen, plastic: het kan en moet beter. Daar werken we hard aan. Royal Lemkes neemt hierbij de rol van voortrekker op zich.

We willen de hele keten, van kweker tot consument, verduurzamen. Dat doen we door samen te werken, door alle partners en zelfs concurrenten met elkaar in contact te brengen, en door kennis te delen. Als voortrekker in de sector ondersteunen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en hebben ze verankerd in zes ambities: onze duurzaamheidsthema’s.

Bovendien hebben we eind 2020 onze duurzame ambities voor de komende tien jaar verder aangescherpt:

Onze droom voor 2030
– Twee keer zoveel planten verkopen als in 2020: van 125 miljoen naar 250 miljoen
– Positive Plants’: de planten leveren een positieve bijdrage aan milieu en mens

Onze droom voor 2030

Onze 6
duurzaamheidsthema's

  • 1. Klimaat
  • 2. Biodiversiteit
  • 3. Grondstoffen
  • 4. Arbeidsomstandigheden in de keten
  • 5. Maatschappij
  • 6. Medewerkers

1. Klimaat

Onze bijdrage aan Sustainable Development Goal 13

De keten verduurzamen lukt alleen als ketenpartijen samenwerken en met elkaar verantwoordelijkheid nemen. Door de klimaatimpact van onze producten in kaart te brengen, ontstaat inzicht in de reductiekansen.

In 2022 wekten we in totaal zo’n 825.000 kWh energie op met ons zonnepanelendak.

Ons wagenpark is 64% elektrisch. Voor nieuwe leaseauto’s geldt sinds 2020 electric only. Daarvoor staan 34 laadpalen klaar.

In 2021 begonnen we met het meten van de CO₂-uitstoot van 2 transporteurs. In 2022 zijn er nog 7 transporteurs gestart. Het is ons doel om in 2023 van nog eens 6 transporteurs de CO₂-uitstoot te meten.

We werkten mee met Wageningen University aan de publicatie van het FloriPEFCR, de Product Environmental Footprint
Category Rules voor de sierteelt.

Op weg naar ‘positive plants’ reduceren we onze CO2-uitstoot steeds meer. De resterende uitstoot (Scope 1- en Scope
2-emissies) compenseren we via het FairClimateFund.

2. Biodiversiteit

Onze bijdrage aan Sustainable Development Goals 12, 13 en 14

Het percentage sustainably sourced products steeg naar 94 procent. Daarmee is het FSI-target (Floriculture Sustainability Initiative) van 90 procent duurzaam verhandeld product ruim behaald.

We wisten het FSC®-certificaat voor biodiversiteits- en bosbescherming te verlengen.

We testen de werkwijze voor bij- en vlinderlokkende planten.

In samenwerking met Tuinbranche Nederland, Natuur & Milieu en adviesbureau CLM geven we invulling aan de ambitie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

We verkochten dit jaar 322.752 biologische producten.

We ontwikkelen en testen neosticks om controle op neonicotinoïden te vergemakkelijken.

3. GRONDSTOFFEN

Onze bijdrage aan Sustainable Development Goal 12

Royal Lemkes streeft ernaar om in 2030 volledig circulair te zijn. In een circulaire economie is de kringloop van grondstoffen gesloten: onderdelen en producten verliezen hun waarde zo min mogelijk en worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Voor onze kwekers organiseerden we vier workshops over het verduurzamen van verpakkingen.

We namen de Plantify® Podcast Duurzaam verpakken op. Hierin hoor je alles over duurzame verpakkingen voor planten van duurzaamheidsspecialisten van Royal Lemkes en de verpakkingsexpert van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

We organiseerden twee rondetafelsessies over het verduurzamen van substraat.

Ons doel is 10% plasticreductie per jaar en 50% plasticreductie in 2025 ten opzichte van 2020, met als droom multi-use plantentrays in 2030. In 2022 startte het materiaalregistratietraject van verpakkingen als tussenstap richting het meermalig gebruik van fusten.
• Registratie december 2021: 15% fust bekend
• Registratie december 2022: 74% fust bekend

4. Arbeidsomstandig- heden in de keten

Onze bijdrage aan Sustainable Development Goals 1 en 8

In juli 2019 ondertekende Royal Lemkes het IMVO-convenant Sierteeltsector en sindsdien nemen we actief deel aan verschillende werkgroepen. De werkgroepen ontwikkelen plannen van aanpak voor leefbaar loon, impact van gewasbeschermingsmiddelen, klimaatverandering en due diligence.

Binnen Royal Lemkes hebben we een code of conduct (gedragscode) voor de sierteelt opgezet. Een externe uitrol staat gepland voor 2023.

Goede arbeidsomstandigheden voor onze collega’s borgen we via ons hr-beleid en de jaarlijkse IWAY-audit.

Samen met FSI werken we aan de sociale certificering voor non-risicolanden.

We zijn lid van de community’s van Sedex en amfori voor duurzame bedrijfsvoering.

We hebben het convenant voor de sierteelt afgesloten om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen.

5. Maatschappij

Onze bijdrage aan Sustainable Development Goals 3, 6 en 9

De aarde geeft en wij geven terug: dat is waar Care & Share voor staat. Met Care & Share steunen we initiatieven die mensen helpen groeien en gemeenschappen samenbrengen.
Zo zorgen we met elkaar voor een socialere, gezondere en duurzamere samenleving. Naast structurele steun aan diverse stichtingen kunnen onze medewerkers elk jaar steun vragen voor initiatieven waar zij zelf bij betrokken zijn.

6. Medewerkers

Onze bijdrage aan Sustainable Development Goals 1 en 8

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich verbonden voelen met elkaar en met ons mooie bedrijf. Ons gehele hr-beleid is erop gericht om mensen duurzaam te laten groeien. Dit doen we door cursussen en leerprogramma’s aan te bieden, maar ook door een open cultuur te creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Want alleen door jezelf te zijn, kun je iedere dag verbeteren en bereiken we samen het maximale voor onze klanten. En voor de wereld om ons heen.

 

Lees meer over onze bedrijfscultuur