26 September  •

De kwaliteit van onze diensten en producten

We zetten ons in voor een kwalitatief goede en verantwoorde dienstverlening die zoveel mogelijk aansluit op de behoeften van onze klanten. Dit betekent dat de distributie van planten van kweker naar retailer optimaal is verzorgd. Zodat onze planten het schap in uitstekende staat bereiken, waar dan ook in Europa. Daarbij houden we ons vanzelfsprekend aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het leveren van planten.

Hiervoor hebben we een managementsysteem opgezet dat zich richt op continuïteit, kwaliteit en klanttevredenheid. Dit systeem voldoet zowel aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagementsystemen als die van MPS-Florimark Trade specifiek voor de (product)kwaliteit en traceerbaarheid van producten naar leveranciers.

Het managementsysteem zorgt ervoor dat we continu op systematische wijze streven naar verbeteringen. Niet alleen op het gebied van kwaliteit, maar ook waar het gaat om de efficiëntie van processen en verduurzaming van de keten.

Consumenten worden bewuster en vragen om duurzame en steeds vaker ook biologische producten. Om aan deze vraag tegemoet te komen hebben we het hiervoor vereiste het certificaat voor groothandel van biologische producten behaald.