Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

Een einde aan extreme armoede, honger, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Een vreedzame, eerlijke en duurzame wereld. Dit is wat de Verenigde Naties in 2030 willen bereiken door middel van 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Samen met ons moederbedrijf Green Sparkle ondersteunen we deze doelen van harte. Met ‘business as a force for good’ als uitgangspunt dragen we bij aan het realiseren van de SDG’s. Niet alleen door onze manier van werken, maar ook door het delen van kennis en het verbinden van partijen. We hebben onze focus op een aantal SDG’s dan ook verankerd in onze eigen strategische ambities.

6 duurzaamheidsthema’s

We hebben zes duurzaamheidsthema’s geformuleerd die samenhangen met de 17 SDG’s. Ten eerste zijn dit drie ‘planet’-thema’s: klimaat, biodiversiteit en grondstoffen. Hier hebben we concrete doelen aan gekoppeld. In 2020 is onze bedrijfsvoering volledig energieneutraal, is 90 procent van onze planten GAP-gecertificeerd, hebben we het gebruik van plastic in de keten drastisch gereduceerd en hebben we het percentage recycling verhoogd.

Maar duurzaamheid is natuurlijk breder dan de planeet alleen, ook de samenleving verdient onze aandacht. Dit hebben we gevat in de drie ‘people’-thema’s arbeidsomstandigheden, maatschappij en medewerkers. Zo hebben we de Royal Lemkes Foundation opgericht, waarmee we ons richten op het verbeteren van de leefomgeving en arbeidsomstandigheden in binnen- en buitenland. We stellen onze kennis van land- en tuinbouw gratis ter beschikking en verlenen microkredieten. Dichter bij huis doneren we onverkochte planten aan tehuizen en voedselbanken.

Lees meer over onze 6 duurzaamheidsthema’s

To succeed in sustainability, cooperation is essential. Royal
Lemkes, Royal FloraHolland and three other large trading
companies are working together to accelerate sustainable
development. Consumers want to know where a product originates from and that it is produced with respect for people and the planet. Royal FloraHolland wants to support customers like Royal Lemkes by
placing even more emphasis on offering reliable information in
its marketplace, for example about the certification status.

Stefanie Miltenburg
Sustainability & Sector Partnerships
Royal FloraHolland