13 november  •

Kunststof verpakkingsafval als grondstof

Tussen november 2018 en oktober 2019 hebben Van Dijk Flora en Royal Lemkes samen deelgenomen aan het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof. Met andere woorden: hoe kunnen we consumenten afval gaan gebruiken als grondstof voor sierteelt verpakkingsproducten?

Gedurende het jaar hebben we veel geleerd over de grondstoffenmarkt, de productie van plastic producten en de verschillende plastic afvalstromen.

Het was goed te horen dat kweekpotten en trays in de sierteeltsector al voor een hoog % (boven de 80%) bestaan uit gerecycled materiaal, dit kan zowel post consumer (PCR) of post industrial (PIR) afval zijn. Er is echter nog werk te verzetten in de “end of life” fase van de verpakkingsproducten. We maken onderscheid tussen transportverpakkingen die hoofdzakelijk via het bedrijfsafval wordt afgevoerd en consumentenverpakkingen die via consumenten in het plastic afvalsysteem verwerkt moeten worden.

De plantenpotten komen hoofdzakelijk in het consumentenafval terecht komen en ons streven is om deze plastic potten in de toekomst circulair zullen te maken.  Van Dijk Fora en Royal Lemkes willen daarom de volgende maanden in gesprek treden met ketenpartijen – van plastic producenten tot kwekers – om te kijken of we kunnen komen tot sectorcriteria.