2 juni  •

Whitepaper kweekpotten

In de sierteeltsector wordt veel plastic gebruikt. Waaronder miljarden kweekpotten die jaarlijks worden verhandeld en waarvan een groot deel wordt gerecycled en ook een deel verbrand.

Samen met Van Dijk Flora hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een project binnen het programma ‘kunststofverpakkingsafval als grondstof’.  Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gezamenlijke ambitie:

In 2023 is 90% van alle door ons verhandelde kweekpotten gemaakt van minimaal 80% PCR en volledig recyclebaar. 

Om deze ambitie te realiseren worden vanaf januari 2022 de door ons gestelde eisen rondom kweekpotten aangescherpt. Om ervoor te zorgen dat kweekpotten recyclebaar zijn, is het van belang dat er geen carbon black pigment in het plastic is verwerkt. Deze kleurstof zorgt er namelijk voor dat de kweekpot niet herkend wordt tijdens het recyclingproces. Carbon black pigment wordt daarom vanaf 1 januari 2022 niet meer toegestaan in door ons verhandelde kweekpotten.  

Voor meer uitleg en achtergrond aangaande deze ambitie verwijzen we u naar de door ons geschreven whitepaper: