22 juni  •

Versnellers FSI houden vast aan duurzaamheidambitie en breiden verder uit

Van links naar rechts: John Zwaan, Marcel Zandvliet, Maarten Bánki en Michiel de Haan (vier van de zes vertegenwoordigers van de Versnellers)

Floral Trade Group en de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) hebben zich aangesloten bij Versnellingsinitiatief binnen Floriculture Sustainability Initiative (FSI). De groep bestaat uit voortrekkers op het vlak van duurzaamheid die actief en versneld willen bijdragen aan een toekomstbestendige sierteeltsector waarin bloemen en planten met respect voor de mens en het milieu worden geteeld en verhandeld.

Zowel Floral Trade Group als VGB willen hier actief aan bijdragen, omdat zij duurzaamheid als noodzakelijk strategisch onderwerp zien. De groep, gestart in 2017, bestaat momenteel uit: Dutch Flower GroupFM GroupRoyal FloraHolland, Royal Lemkes en de recent toegetreden Floral Trade Group en VGB, de vereniging die ruim 150 handelsbedrijven als lid heeft.

Duurzaamheidambitie voor komende jaren

Het Versnellingsinitiatief streeft sinds de start in 2017 gezamenlijk naar een zo hoog mogelijk percentage gecertificeerde productie en handel van bloemen en planten. Daarbij omarmen zij de ambitie van het internationaal leidende Floriculture Sustainability Initiative (FSI), dat in 2025 minimaal 90% van de door de FSI-leden geproduceerde, ingekochte en verhandelde bloemen en planten duurzaam zijn.

De basis hiervoor is de zogeheten FSI basket of standards waarin zestien duurzaamheidsstandaarden zijn opgenomen, verdeeld over drie aandachtsgebieden te weten: G.A.P. (Good Agricultural Practices; goede landbouwmethoden), Social (sociale aspecten, zoals werkomstandigheden) en Environmental (milieu). Alle organisaties achter het Versnellingsinitiatief zijn uiteraard lid van FSI.

Forse stijging duurzaam ingekochte en verhandelde bloemen en planten

Michiel de Haan, Managing Director van Royal Lemkes licht toe: “In de afgelopen vijf jaar heeft ons Versnellingsinitiatief in nauwe samenwerking met FSI daadwerkelijk bijgedragen aan versnelling binnen de sierteelt op het vlak van duurzame inkoop en productie. Onder de eerdere FSI ambitie voor 2020 is het percentage duurzame inkoop (gemeten in aantal stuks/stelen) van en door FSI leden fors gestegen: voor planten van 53% in 2016 naar 81% in 2020, en voor bloemen van 39% in 2016 naar 73% in 2020. Dit laat zien dat we op de goede weg zijn.”

CMO/CSO van Dutch Flower Group, Marcel Zandvliet: “Wij zien dat door samen te werken op het gebied van duurzaamheid we inmiddels niet alleen de duurzame inkoop hebben weten te vergroten binnen de sierteelt, maar ook andere thema’s gezamenlijk benaderen. Dit versterkt de boodschap richting onze klanten, van grootschalige retailers tot bloemisten, om samen met onze kwekers te werken aan verduurzaming.”

Belang van meer samenwerking binnen de sierteeltketen

In de komende jaren zullen de Versnellers intensiever samenwerken met meer ketenpartijen. Nancy van Kleef, Director Marketing & Retail van FM Group: “We gaan met kwekers, andere handelspartijen en overige partners zoals certificerende instellingen, om tafel om te praten over onze gezamenlijke ambitie, belangen en speerpunten. Door goed in- en overzicht te hebben van alle lopende initiatieven maken wij optimaal gebruik van de synergiën die er zijn in relatie tot de pijlers van FSI2025. Dit helpt ons om op meerdere vlakken doelen te stellen en te bereiken waarover wij ook telkens transparant zullen communiceren.”

Via deze weg doen de Versnellers een oproep aan alle bedrijven in de Internationale sierteeltketen: wilt u ook een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke duurzaamheidambitie zoals hierboven beschreven of heeft u ideeën of vragen op dit vlak, neemt u dan contact met ons op. Samen kunnen we sneller, meer bereiken, en dat zal een positieve uitstraling hebben op onze sector.

Certificering blijft de basis

Op weg naar het FSI doel is van groot belang dat kwekers minimaal beschikken over milieucertificering (dat valt onder de Environment scope van FSI’s Basket of Standards). Dit is de basis om met elkaar transparantie te creëren in productie en handel naar internationale klanten. Daarom willen we hier graag samen met de kwekers op inzetten en hen daarbij ondersteunen indien gewenst, zoals vanaf 2017 ook de insteek is geweest.

Maarten Bánki, Manager Duurzame Ontwikkeling bij Royal FloraHolland licht toe: “In de afgelopen jaren heeft Royal FloraHolland veel bijeenkomsten met kwekers gehouden om te bespreken waar zij tegenaan lopen en hoe we het makkelijker kunnen maken voor hen. We gaan hier onverminderd mee door, waar mogelijk samen met handelsbedrijven uit het Versnellingsinitatief. We hebben daarmee goede voortgang geboekt. Ruim 2.800 van onze 5.000 aanvoerders voeren nu al een digitale milieuregistratie en op dit moment zijn ruim 2.150 kwekers – die met elkaar 84% van de omzet vertegenwoordigen – in het bezit van een geldig milieucertificaat. Dit is voor ons het bewijs dat we op de goede weg zijn.”