5 juli  •

Footprint Friday – Datagedreven Telen

Hoe onze kwekers steeds groener worden…
Onze kwekers telen hun planten zo duurzaam mogelijk door het gebruik van onder andere circulaire kweekpotten, minder en natuurlijke bestrijdingsmiddelen, aardwarmte, duurzaam verpakkingsmateriaal maar ook door datagedreven te telen. We geloven in de kracht van samenwerking en in transparantie. Elkaar inspireren en uitdagen, leren van elkaar en samen tot duurzame resultaten komen. Daarom organiseren wij de komende maanden vier ‘Footprint Friday’ sessies in samenwerking met onze focus kwekers. Vrijdag 23 april vond de tweede sessie plaats met als thema ‘verduurzamen met behulp van datagedreven telen’.

OVATA en datagedreven telen
Op 7-jarige leeftijd begon Hans Ammerlaan al met het stekken en verkopen van Crassulas. De passie voor planten ontwikkelde zich verder; Hans is nu al zo’n 34 jaar eigenaar en teler van ‘OVATA pure Succulents’. Sinds 2013 teelt OVATA steeds meer in harmonie met de natuur. Deze ontwikkeling is een gevolg van een grote brand in 2012. Na deze brand besloot Hans over te gaan op een nieuwe teeltstrategie om in eerste instantie minder afhankelijk te zijn van teeltvakmanschap. De nieuwe strategie is onder andere gebaseerd op de teeltfilosofie ‘Het Nieuwe Telen’. Het teeltconcept combineert de kracht van plantenfysiologie en natuurkunde en richt zich op het in evenwicht houden van de plantbalansen. Tijdens het teeltproces worden voortdurend gegevens verzameld en geanalyseerd om na te gaan hoe de kasomstandigheden de gewasprestaties beïnvloeden. Deze gegevens worden als basis voor de daaropvolgende besluitvorming gebruikt.

Meten is weten
Een plant is van nature duurzaam en weerbaar tegen ziekten en plagen. Data geeft nieuwe inzichten in hoe de plant in de kas functioneert. Op basis van data kan de natuurlijke groeikracht van planten, zowel boven de grond als in de wortelzone, bevorderd worden door optimale groeiomstandigheden te creëren.
“Datagedreven telen betekent controle”, aldus Hans. “Je stuurt de teelt op feitelijke metingen en kennis gedreven. Daarom gaan wij steeds meer van de groene vingers af. We hoeven bijvoorbeeld niet meer te bepalen hoe het klimaat voelt, maar we halen informatie hierover uit getallen. Over besluitvormingen hoeft vervolgens niet meer gediscussieerd te worden; meten is tenslotte weten.”  

De cijfers en data die uit de kas komen moeten nog wel vertaald worden. De data analist van OVATA kan deze data vertalen naar bruikbare informatie via dashboards. Op basis waarvan de teeltexperts weer beslissingen nemen. Hans vertelt hierover: “Zo zie je dat het speelveld in de kas verandert en we nu medewerkers in dienst hebben die hele andere kwaliteiten bezitten dan 20 jaar geleden nodig was.”

Hoe wordt de data verzameld?
“Belangrijk in de teeltstrategie van OVATA is de energiebalans”, aldus Hans. “Hoe de plant functioneert in de kas is allemaal te herleiden uit deze energiebalans. Daarom zijn licht- en temperatuurmetingen enorm belangrijk. Deze metingen worden continue uitgevoerd, en er worden automatisch aanpassingen in gemaakt wanneer de energiebalans niet de juiste streefwaardes aangeeft. De aanpassingen worden gestuurd met verschillende hulpmiddelen, zoals ventilatoren, schermdoeken en de vernevelingsinstallatie.”
“Meer data wordt verzameld door onder andere metingen van het watersysteem en de bemesting analyses. Deze metingen worden ook inzichtelijk in dashboards en maken de weerbaarheid van de plant sterker.”

Grootste voordelen van datagedreven telen
“Door datagedreven te telen heb ik controle over de teelt, kan ik sturen, verfijnen en besparen”, aldus Hans. Door deze teeltstrategie is OVATA minder afhankelijk van teeltvakmanschap. Het gebruik van hulpbronnen zoals water, energie en gewasbeschermingsmiddelen gaan omlaag en er wordt tegelijkertijd een optimalere productie behaald door te telen op basis van data: “deze teeltstrategie is dus zeker 100% duurzamer”.

Zo helpen onze kwekers om Nederland steeds groener te maken.
Let’s plantify the future. Together.