5 juli  •

Footprint Friday – Duurzame Energie

Hoe onze kwekers steeds groener worden…
Onze kwekers telen hun planten zo duurzaam mogelijk door het gebruik van onder andere circulaire kweekpotten, minder en natuurlijke bestrijdingsmiddelen, aardwarmte, duurzaam verpakkingsmateriaal en data-gedreven telen. We geloven in de kracht van samenwerking en in transparantie. Elkaar inspireren en uitdagen, leren van elkaar en samen tot duurzame resultaten komen. Daarom organiseren wij de komende maanden vier ‘Footprint Friday’ sessies in samenwerking met onze top kwekers. Samen werken we toe naar onze droom: In 2030 alleen nog maar ‘positive plants’ verhandelen.   Vrijdag 26 maart vond de eerste sessie plaats met als thema ‘duurzame energie’. In de route naar een fossielvrije glastuinbouw zijn er in combinatie met energiebesparing verschillende duurzame alternatieven om het gebruik van, met name aardgas, te vervangen. Geothermie, een warmtepomp, bio-energieën en restwarmte zijn zulke alternatieven. Wat zijn de mogelijkheden per regio, hoe werk je samen met collega-bedrijven, wat zijn de voor- en nadelen per alternatief en hoe sla je duurzame energie op?

Met geothermie
Een van de experts in de eerste sessie was Leon Ammerlaan. Al in 2010 begon ‘Ammerlaan The Green Innovator’ als eerste sierteeltkweker met het verwarmen van zijn kas met zogenoemde geothermie of aardwarmte. De potplantenkwekerij zocht naar een oplossing om het bedrijf en de teelt van de tropische groene planten te verduurzamen. Na verschillende energie alternatieven afgewogen te hebben, viel de keuze op geothermie. Dankzij aardwarmte groeien de potplanten nu vrijwel CO2-neutraal.

Hoe werkt geothermie?
Geothermie of aardwarmte is warmte dat uit het binnenste van de aarde wordt onttrokken.. Het is een schoon, duurzaam alternatief voor aardgas. Diep in de aarde is het grondwater heel warm, oplopend met de diepte: hoe dieper, hoe hoger de temperatuur. Ammerlaan pompt dit water van ruim twee kilometer diepte omhoog. Dit water is 80 graden warm. Deze aardwarmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. Na gebruik stoomt het water via een tweede pijplijn terug in dezelfde aardlaag. Het duurt 30 jaar voordat hetzelfde water opnieuw omhoog gepompt wordt. Het water is in die jaren opgewarmd en klaar om weer gebruikt te worden. 

Doorzettingsvermogen
Met de start van dit project nam Ammerlaan een risicovolle stap. In de sierteeltsector was het bedrijf namelijk de eerste in Nederland dat een geothermie project startte. In 2009 kreeg de potplantenkwekerij een vergunning om te beginnen met het boren van een gat voor de pijplijn. ‘Het realiseren van zo’n project vergt veel doorzettingsvermogen’, aldus Ammerlaan. ‘Het valt of staat met een goede samenwerking, met de buurt, de overheid, collega bedrijven en andere stakeholders’.
De realisatie van het aardwarmte project ging niet zonder slag of stoot. In de zomer van 2017 brak de eerste  pijplijn op zo’n 1 kilometer diepte. Gezien de investeringen die al waren gedaan in het project was stoppen geen optie voor de Gebroeders Ammerlaan. Ze besloten twee nieuwe, grotere putten te boren, en met succes! Inmiddels draait het project en werd deze wilskracht beloond met het winnen van het EZK Energy Award.

Medegebruikers aardwarmte  
Doordat de capaciteit van de bron groter is dan de warmtebehoefte voor de 6,5 hectare kassen van Ammerlaan, zijn er vanaf 2010 stapsgewijs een groot aantal warmte-afnemers op het geothermienetwerk van Ammerlaan aangesloten. Inmiddels worden 28 andere kwekerijen, een school, een zwembad, een sportcentrum én 543 woningen duurzaam verwarmd. Ook komende jaren is er naar verwachting nog ruimte voor verdere uitbreiding van het aantal afnemers. Door het delen van de aardwarmte ontstaat een win-win situatie.

Zo helpen onze kwekers om Nederland steeds groener te maken.
Let’s plantify the future. Together.