15 juli  •

ROYAL LEMKES BEHAALT FSI 2020 DOEL

Bleiswijk – Royal Lemkes heeft als missie Duurzame Groei. In dat kader werkt Royal Lemkes als Floriculture Sustainability Initiative versneller hard samen met hun partners om de keten te verduurzamen. En met succes! Zij hebben samen met hun kwekers de ambitie dat 90% van hun planten verantwoord geproduceerd en verhandeld wordt bereikt. Een prachtige mijlpaal in het verder verduurzamen van de sierteeltsector.

Floriculture Sustainability Initiative (FSI)

Royal FloraHolland, Dutch Flower Group, Waterdrinker, FleuraMetz en Royal Lemkes hebben begin 2017 een manifest ondertekend om een versnelling aan te brengen voor het behalen van het FSI doel. Het doel: eind 2020 zullen de leden 90% van de bloemen en planten verantwoord kweken en verhandelen. De focus van FSI ligt op het verduurzamen van sociale aspecten en op het gebied van milieu, zoals: arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling, gebruik van agrochemische middelen en watergebruik. Die normen liggen vast in certificeringen, zoals Good Agricultural Practice (GAP) en Global Social Compliance Programme (GSCP) in risicolanden. Royal Lemkes meet maandelijks het percentage gecertificeerd product in de Sustainable Sourcing Scan van Floridata en heeft dit prachtige doel samen met haar kwekers bereikt voor een lopend jaar!

Royal Lemkes mag terecht erg trots zijn op het bereiken van het FSI 2020 doel. Zij vervult binnen het FSI dan ook een belangrijke verbindende rol waardoor ketenpartijen in vertrouwen kunnen bouwen aan duurzame groei.” Aldus Jeroen Oudheusden, Executive Officer, Floriculture Sustainability Initiative

Het pad van duurzaamheid

De vraag van de consument naar eerlijke, betrouwbare en duurzame producten neemt toe. Mede hierdoor stellen retailers, waaronder de grote internationale supermarkten, woonwinkels, tuincentra, bouwmarkten en e-commerce bedrijven steeds meer eisen aan kwekers op het gebied van duurzaamheid. Als koploper in de sector zet Royal Lemkes een vliegwiel in gang, opdraaien en aanzwengelen om zo snel mogelijk steeds meer kwekers over te laten gaan tot certificering. Een (milieu)certificaat is dan ook een ‘license to sell’.

Elise Wieringa, Manager Duurzaamheid, Royal Lemkes: “Ons doel is dat als je in 2020 een plant koopt er vanuit mag gaan dat je een duurzaam product in huis haalt. Dit doel kunnen we alleen bereiken door nauw samen te werken met onze partners en hen te inspireren en te faciliteren. Onze kwekers hebben in de afgelopen jaren enorme stappen gezet naar een duurzame teelt, fantastisch om te zien.”

De lat steeds hoger

Als FSI versneller zal Royal Lemkes invulling blijven geven aan de duurzaamheidsnormen voor de sector na 2020. Het optimaliseren en verduurzamen van de bedrijfsvoering zien zij als een kans en iets wat alle partijen in de keten zelf maar ook gezamenlijk kunnen doen. Dat is goed voor iedereen: het bedrijf, de medewerkers, de consumenten en natuurlijk het milieu. De weg naar verduurzaming gaat door en Royal Lemkes legt samen met haar ketenpartners de groene lat steeds hoger.