22 juni  •

PLANTENPOTTEN MET EEN TOEKOMST

Joint Press release – Royal Lemkes & Van Dijk Flora

We kunnen met recht zeggen dat we leven in het plastic tijdperk. Plastic afval zorgt wereldwijd voor grote uitdagingen voor natuur en mens. Onze wereld staat dan ook voor een grote uitdaging om hier concrete oplossingen voor te vinden. Handelsbedrijven Royal Lemkes en Van Dijk Flora, beiden actief naar de grootschalige retail met de levering van kamer- en tuinplanten, hebben de krachten gebundeld en spreken  de ambitie uit om eind 2022 90% van de plastic kweekpotten die zij verhandelen circulair te laten zijn.

Royal Lemkes en Van Dijk Flora werkten afgelopen jaar samen in een gezamenlijk project binnen het programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’ (KVG). Doel van dit project was te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om bestaand kunststof verpakkingsafval herverwerkt weer in te zetten in de sierteelt. Vanuit de onderzoeksperiode is vastgesteld dat er al veel plastics uit consumentenafval worden hergebruikt, maar dat er met name winst te behalen valt in de ‘afvalfase’ van kweekpotten. Het project is eind vorig jaar afgerond en op basis van de opgedane kennis hebben Royal Lemkes en Van Dijk Flora deze ambitie vastgesteld.

Een circulaire ambitie

Het doel van beide plantenbedrijven is om in de komende drie jaar ervoor te zorgen dat kweekpotten worden geproduceerd van minimaal 80% gerecyclede plastics (post consumer recyclaat) en dat de potten volledig recyclebaar zijn. Dat betekent onder andere dat ze geen ‘carbon black’ pigment meer zullen bevatten. Afval wordt namelijk gescheiden met behulp van de zogenaamde Near Infra Red methode. Met deze methode wordt zwart plastic als niet recyclebaar aangeduid en belandt daardoor bij het restafval in de verbrandingsoven.

Met deze circulaire ambitie leveren de toonaangevende bedrijven een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van consumentenafval. En een kweekpot die aan het eind van zijn leven weer opnieuw grondstof zal zijn voor een nieuw product.

Kweekpot van de toekomst

In de zoektocht in de pilot naar alternatieve materialen zijn Royal Lemkes en Van Dijk Flora veel innovatieve oplossingen tegengekomen.

Beide partijen nodigen alle stakeholders binnen en buiten de sierteeltsector daarom graag uit om binnen de toekomstige ontwikkelingen van kweekpotten en -containers mee te denken binnen de circulaire ambitie.